Jste zde

Abu Simbel

Cesta do Abu Simbel

Pokud budete trávit svou dovolenou v některém letovisku v Egyptě, budete mít několik možností, jak se do Abu Simbel dopravit. Protože se v Abu Simbel nachází mezinárodní letiště, můžete využít nabídky letů egyptské společnosti Egypt Air, která létá do Abu Simbel z velkých měst a turistických středisek (Hurghada, Sharm El Sheikh, Káhira, Alexandrie).

Abu Simbel můžete také navštívit v rámci Vašeho poznávacího zájezdu po Nilu.

Pokud se chcete do Abu Simbel podívat, je třeba již při výběru poznávacího zájezdu zvolit správnou variantu. Ne u všech poznávacích zájezdů, které české cestovní kanceláře nabízí, budete mít možnost tuto jedinečnou památku navštívit. Informujte se proto ve své cestovní kanceláři či agentuře již před jeho zakoupením. Výlet do Abu Simbel se ve většině případů připlácí (tj. není zahrnut v ceně poznávacího zájezdu), jeho cena je cca 90 USD.

U poznávacích zájezdů se jedná o fakultativní autobusový výlet, na který se odjíždí z Asuánu v pozdních nočních hodinách. Cesta autobusem trvá přibližně čtyři hodiny. V časných ranních hodinách budete na místě. To je nejvhodnější doba pro prohlídku chrámu, protože v pozdějších hodinách již bývá v Abu Simbel velmi horko.

Abu Simbel

Abu Simbel je podle některých nejkrásnějším a nejpodivuhodnějším místem na Zemi. Najdeme ho ne západním břehu Násirovy přehrady, 40 kilometrů severním směrem od súdánských hranic, 280 kilometrů jižně od Asuánu. Jak již bylo napsáno, nejvíce turistů navštěvuje v ranních hodinách spolu s organizovanými skupinovými zájezdy, jedinečná a nezapomenutelná je návštěva Abu Simbel ve večerních hodinách při západu slunce či při večerním osvětlení, které podtrhuje jedinečnou atmosféru světelné show. Pokud navštívíte Abu Simbel ráno v hlavní turistické sezóně musíte počítat s tím, že před chrámem i v chrámu Ramesse II. si budete připadat jako na Václaváku.

Chrám v Abu Simbel je otevřen denně, vstupné je 80 L.E.

Sluneční chrám Ramesse II.

Ačkoliv v nás množství soch Ramesse II. v tomto chrámu může vyvolat dojem, že byl určen k oslavě tohoto velkolepého panovníka, není to pravda. Sluneční chrám Ramesse II. byl zasvěcen bohům Amon-Reovi, Ptahovi a Re-Harachtejovi, kteří zde byli uctíváni. S výstavbou chrámu bylo započato v pátém roce vlády Ramesse II., dokončen v roce oslavujícím jeho 35. výročí nastupu na trůn. Dobu rozkvětu zažíval chrám během vlády Ramesse II. a jeho nástupců, nicméně postupně upadl v zapomnění. Jako množství dalších egyptských památek (např. Luxorský chrám), byl i tento chrám postupem času zasypán pískem. Jeho prvotní sláva byla již v době římské zapomenuta a v klasických dílech Řeků o Egyptě se o něm autoři vůbec nezmiňují. Také jeho objev v roce 1812 byl víceméně náhodný, protože v té době byla pouze vidět hlava sochy panovníka Ramesse II.

Chrám Ramesse II. v Abu Simbel objevil švýcarský rodák Burhkhardt, ale teprve o pět let později se podařilo prokopat archeologům přes nánosy písku do té míry, že mohli vstoupit do chrámu. Belzoni, který byl přítomem prvnímu vstupu do chrámu, byl velmi rozčarován. Očekával totiž nález velkého pokladu. Namísto toho objevil pouze několik malých soch. Tento fakt vedl k tomu, že archeologové obrátili svůj zájem k jiným památkám a chrám Ramesse II. spočíval i nadále pod pískem, a to až do roku 1909, kdy byl konečně zbaven veškerého nánosu písku a lidstvo mělo poprvé možnost spatřit ho v celé jeho kráse.

Dominantu celého chrámu tvoří čtyři monumentální sochy Ramesse II. v nadživotní velikosti. Sochy jsou dokonce o 2 metry vyšší než slavné Memnonovy kolosy v Luxoru. Průčelí chrámu Ramesse II. je vytesáno do svažující se skály, která nahrazuje první vstupní pylon do chrámu. Sochy se dochovaly v dobrém stavu, s výjimkou jedné, která byla poničena při zemětřesení v roce 27 př. Kr. Horní části soch jsou proprácovány do nejmenších detailů, jejich dolní části jsou však zobrazeny pouze povrchně. U nohou Ramesse II. stojí několik dalších soch, které zobrazují jeho matku, královskou choť Nefertari a některé z jeho dětí. Najdeme zde i sochu boha Re-Harachteje držícího žezlo was a sochu bohyně Maat, což byla bohyně spravedlnosti. Určitě nepřehlédněte výjevy paviánů vítajících vycházející slunce, která je obzvláště působivá. Na stranách trůnů, na kterých panovník sedí, jsou znázorněny scény s mítními bohy, kterak symbolicky splétají papyrus a rákos, rostliny Dolního a Horního Egypta, což symbolizuje vládu panovníka sjednocenému Egyptu. Pod těmito scénami jsou znázorněni zajatci (Asiaté a Nubijci). Jedná se o scény symbolizující vládnutí Egyptu, který není ohrožen nepřáteli.

Ve strovnání s vnějším vzhledem chrámu, není jeho vnitřní část již tolik působivá. Chrám vytesaný 60 m do nitra skály má velmi jednoduchou strukturu. Přes vstupní a sloupovou síň se dostaneme do svatyně. Jedinečné jsou však výjevy znázorněné na chrámových zdech. Sloupovou síň (neboli hypostyl) lemují na každé straně čtyři sloupy faraona Ramesse II. v usirovské podobě (bůh zemřelých). Nástenné reliéfy znázorňují válečné výpravy Ramesse II., z nichž nejvelkolepější z nich bylo tažení na Kadeš, kde egyptská armáda bojovala s Chetity, a kde následně byla uzavřena první dochovaná mírová smlouva lidstva. Osm malých postranních komor bylo pravděpodobně určeno k úschově kultovních předmětů používaných při obřadech.

Překrásná je centrální svatyně chrámu se čtyřmi kultovními sochami bohů, Re-Harajteche, Amon-Rea, zbožštělého Ramesse II. a bohu Ptahovi (bohu podsvětí). Sochy byly původně pokryty vrstvou zlata a celý chrám byl postaven tak, aby pouze dvakrát do roka dopadly sluneční paprsky skrz celý chrám až do svatyně, a to 21. února (datum narození panovníka) a 21. října (korunovace Ramesse II.), a osvítily tři ze soch, s výjimkou sochy Ptaha (poslední vlevo).

Po přesunu chrámů v Abu Simbel v důsledku budování Velké Násirovy přehrady, i přes veškeré propočty a snahy egyptologů, došlo k menší nepřesnosti v jeho umístění. Dnes proniká světlo do svatyně o jeden den později. Přiznejme si však, že tato maličkost nemůže nikterak pokazit dojem z tohoto ojedinělého světového díla, které je na seznamu světových památek UNESCO.

Chrám královny Nefertari

Severně od hlavního chrámu v Abu Simbel se nachází menší, taktéž velmi působivý chrám Ramessovy hlavní a nejoblíbenější manželky Nefertari. Chrám je zasvěcen bohyni Hathor, bohyni lásky, zobrazované v podobě krávy, postavy s kravskými rohy. V průčelí chrámu, který je stejně jako velký chrám v Abu Simbel vytesán do skály, stojí šest kolosálních deset metrů vysokých soch. Čtyři z nich znázorňují Ramesse II., dvě Nefertari, menší sochy znázorňují královské děti.

Interiér chrámu je jednodušší než u Slunečního chrámu Ramesse, i přesto je velmi působivý. Je tvořen vestibulem, hypostylem (sloupovou síní) a svatyní, vyhlouben byl 24 metrů do nitra skály. Ve sloupové síni můžeme obdivovat sloupy znázorňující bohyni Hathor (obdobné sloupy zdobí i Chrám královny Hatšepsut v Deir el Bahri). Královna Nefertari je na mnoha místech chrámu s bohyni Hathor přímo ztotožněna. Tak je tomu např. v nejsvětější svatyni, kdy je zobrazena v kraví podobě s králem pod brdou. Na jiných chrámových scénách je naopak Nefertari zobrazena před bohyní Hathor a někdy také před bohyní Mut.

Hodnocení: 
Průměr: (2 hlasy)
TOPlist