Jste zde

Deir el Bahri

Zádušní chrám královny Hatšepsut


Zádušní chrám královny Hatšepsut se nachází v oblasti nazývané Deir el Bahri. Staří Egypťané říkali Deir el Bahri Džeser džeseru, což v překladu znamená "nejsvětější ze svatých". Chrám byl postaven ve stylu chrámů, které v Der el Bahri vybudoval faraon Nebhepetre Mentuhotep (11. dynastie). Již za vlády Nebhepetre Mentuhotepa zde stála velkolepá Hathořina svatyně.

Také Hatšepsut nechala ve svém zádušním chrámu vystavět novou svatyni zasvěcenou této bohyni. Chrám je také symbolicky spojen s Amonovým chrámem v Karnaku (osa Amonova chrámového okrsku na východním břehu Nilu je téměř shodná s hlavní osou zádušního chrámu Hatšepsut).


Podle některých egyptologů byla hrobka královny Hatšepsut vytesána v Údolí králů přímo za chrámem a podle prvotních plánů měla být pokračováním po hlavní chrámové ose. Zřejmě špatné podloží v této části Údolí králů donutilo směnit původní směr hrobky. Pokud by směr nebyl posunut, nacházela by se pohřební komora přímo pod chrámem Hatšepsut. Ať již byly prvotní plány jakékoli, i v současné době se jedná o jednu z nejvelkolepějších egyptských památek.


Údolní chrám, který měl být součástí zádušního komplexu, nebyl nikdy dokončen. Dokončena byla 400 m dlouhá a 13 m široká vzestupná cesta, kterou lemovaly sfingy s mohutné sochy o výšce více než 3 m a váze přesahující 7 tun. V pozdějších dobách byl v severozápadní části horní terasy chrámu vystaven koptský klášter (7. a 8 st. po Kr.). Tento klášter byl jedním z největších klášterů v Horním Egyptě. Toto prvenství si udržel až do začátku 20. století, kdy byl rozebrán egyptology. Podle kláštera bylo pojmenováno celé toto místo, Deir el Bahri totiž znamená Severní klášter.


Pokud se do Deir el Bahri vydáte v letních měsících, nezapomeňte, že je jedním z nejteplejších míst naší planety.Jižní část dolní kolonády


Tato část zobrazuje scénu zhotovení obelisků (umístěných v chrámu v Karnaku) od jejich těžby v Asuánu až po přepravu do Karnaku. Celá scéna začíná na jižním konci zdi, na které jsou znázorněny lodě, které převážely obelisky. Loď ze vzácné sykomory byla asi 95 m dlouhá, 32 m široká s ponorem 3 m. Vážila asi 2 500 tun. Nebyla sama schopna provozu, nýbrž bylo použito dalších 30 lodí, každá s 32 veslaři, které loď táhly. Loď posádka naložila v zimě, kdy byla hladina vody v Nilu nejnižší, a pak čekali až do dob letních záplav. Naopak po příjezdu do Karnaku bylo zapotřebí počkat několik dnů, než záplavy opadly. O tom, jakým způsobem byly obelisky v Karnaku vztyčeny, existuje několik teorií, žádná z nich však nebyla stoprocentně podložena.


Severní část dolní kolonády


Jedná se o část chrámu, která byla značně poškozena. Reliéfy jsou stěží viditelné, zobrazují božstvo řeky Nil, známou scénu šedé volavky s rybou v zobáku, která je nejcennější ornitologickou scénou starého Egypta. V této části je rovněž Hatšepsut zaznamenána ve formě sfingy, kterak pošlapává nepřátele Egypta.


Střední kolonáda - severní část


Střední kolonáda zobrazuje několik známých scén. V prvé řadě je to scéna božského zrození Hatšepsut, které znázorňují právo Hatšepsut na trůn. Hatšepsut totiž byla dcerou faraona Thutmose I., manželkou Thutmose II. a také dcerou boha Amonrea. Scéna znázorňuje božské zrození Hatšepsut. ....."Tu přišel sám, veliký bůh Amon, Pán trůnů Obou zemí. Když přijal podobu jejího chotě, nalezl ji, kterak odpočívala v nádheře paláce. Probudila se božskou vůní a usmála se na Jeho Veličenstvo. Rozpálen láskou, pospíšil k ní. Zcela pro ni ztratil srdce. Mohla jej spatřil v jeho božské podobě. Když k ní přistoupil, rozradostlila se při pohledu na jeho krásu. Jeho láska prosytila celé její tělo, palác byl pln líbezných božských vůní, pocházejících ze země kadidla Puntu. Božské Veličenstvo s ní učinilo vše, co si přálo. Ona jej potěšila a políbila jej.".......


V další scéně se již Ahmose, matka Hatšepsut, objevuje před bohyní Heket, bohyní s žabí hlavou, a bohem Chnnumem s beraní hlavou, tj. bohy zobrazovanými při porodu. V další části je již Hatšepsut zobrazena při korunovaci.


Střední kolonáda - Anupova svatyně


Budeme-li postupovat od scény božského zrození severním směrem, přijdeme před Anupovu svatyni, ve které se nachází jedny z nejlépe dochovaných polychromovaných reliéfů v Thébách. Většina scén však nezobrazuje Hatšepsut, nýbrž jejího nevlastního syna Thutmose III., který scény po Hatšepsutině smrti nechal odstranit. Dobré jsou dochovány scény předkládání obětin, a to jak Anupovi, tak i bohu Reharachtejovi a bohyni Nechbet.


Jižní část střední kolonády


Na zdech této části zádušního chrámu Hatšepsut zobrazují scény výpravu do země Punt, která se uskutečnila v osmém roce vlády Hatšepsut. Dosud nebylo objasněno, kde se bájná země Punt nacházela, jako nejpravděpodobnější se uvádí současné Somálsko). Celá událost se dělí do několika oddílů. Každý z nich popisuje jinou fázi výpravy. Na jižním konci je zobrazena krajina země Punt a přijetí Egypťanů místními zástupci. Puntské domy byly znázorněny jako chýše z trávy ve tvaru úlů stojící na kůlech (chráněné před záplavami, zvířaty i lezoucím hmyzem). Zobrazena jsou také exotická zvířata, jako jsou levharti, nosorožce a žirafy. Za zemi Punt přijímá Egypťany s dary náčelník Perehu se svou chorobně obézní chotí.


Horné scény zaznamenávají nakládaní kadidla, myrhovníků, ebenu, slonoviny, levhartích kůží atd., tj. darů země Punt, na lodě. Zobrazen je návrat lodí do Egypta a oslavy Hatšepsut po jejich úspěšném návratu do země. Hatšepsut předkládá dary před svým otcem Amonreem. Kadidlové stromy jsou zasazeny v Amonově chrámu v Karnaku.


Hathořina svatyně


Po levé straně od zobrazení výpravy do země Punt je malá svatyně zasvěcená bohyni Hathor, hlavní bohyni Der el Bahri. Původně měla svou vlastní přístupovou rampu vedoucí ze spodní terasy. Je tvořena dvěmi sály, které jsou bohužel značně poškozené. Všechny sloupy jsou zakončeny tzv. hathorskou hlavicí (tj. s obličejem Hathor s lidskou hlavou, kravskýma ušima a sistrem na hlavě). Na zadní zdi reliéfy zobrazují scénu, ve které Hathor v podobě krávy olizující faraončinu ruku. Naopak na vedlejší scéně klečící Hatšepsut pije mléko z vemene bohyně Hathor zobrazné ve formě krávy.


Po pravé straně je postava Hathor jako krávy s rohy a slunečním kotoučem na hlavě. V zadní části horského masivu byla vytesána malá kaple se třemi místnostmi, ve kterých se zachovaly scény Hatšepsut a Thutmose III. před důležitými bohy. Za dveřmi se nachází malá postava architekta Senenmuta, který projektoval Hatšepsutin chrám, a o němž se říkalo, že byl otcem její jediné dcery.


Horní terasa


Horní terasa byla po dlouhou dobu uzavřena z důvodu rozsáhlých restauračních prací egyptsko-polské expedice. Po obou stranách můžete obdivovat 24 usirovských soch před pilíři, které byly původně polychromované a viditelné z velké dálky. Sochy znázorňovaly Hatšepsut s královskými znaky.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist