Jste zde

Egyptské pyramidy

Slovo pyramida je odvozeno z řeckého slova pyramis, což je výraz pro královskou hrobku typickou pro Starou a Střední říši. Staří Egypťané pyramidy nazývali mer. V řeči dnešních Egypťanů je pyramida Al-Haram.


Na území současného Egypta se dochovalo více než 100 pyramid v různém stupni zachovalosti. V některých případech se jedná pouze o základní kameny původních staveb. Nejkrásnější a nejdochovalejší je Džoserova pyramida v Sakkaře a pyramidy v Gíze. V případě některých pyramid byl původní stavební materiál použit ke stavbám v pozdějších dobách, především ve středověku. Příkladem je mešita Sultána Hasana.


Ačkoliv existuje o původu a účelu pyramid několik fantastických teorií, jejich účel byl mnohem prostší: pyramidy sloužily jako hrobky faraónů. Mumie panovníka měla být uložena v pohřební komoře, která byla částí každé pyramidy. Se stavbou pyramidy začal panovník ještě za svého života, resp. hned po nástupu na trůn. Ne všem panovníkům se podařilo do jejich smrti pyramidu dokončit, pak záleželo pouze na jejich nástupcích, zda dílo svého předchůdce dokončili v době, která byla určena pro mumifikaci zemřelého.


Pyramidy v Egyptě můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou pyramidy stupňovité, typickým příkladem je nejstarší dochovaná pyramida faraona Džosera v Sakkaře. Druhou skupinu tvoří pyramidy pravé.


Nikdy nesmíme zapomenout, že pyramida nebyla osamělou stavbou, nýbrž byla součástí tzv. pyramidového komplexu, který byl kromě pyramidy tvořen také zádušním a údolním chrámem, ohradní zdí, vzestupnou cestou a satelitními pyramidami, ve kterých byly nejčastěji pochovávány královské manželky. Se stavbou pyramid se začalo na konci 3. dynastie, před touto dobou se stavěly mnohem jednodušší hrobky zvané mastaby. Od 4. dynastie (tzn. od dob pyramid v Gíze) dostávaly pyramidy své jméno. A tak je původní název nejmenší pyramidy v Gíze "Menkaure je božský", prostřední pyramidy "Rachef je veliký" atd.


Každá pyramida měla dodrženy tři orientační osy:  • Vertikální osa spojovala zemi s nebem, spojovala panovníka s jeho božským otcem Reem (bohem Slunce). Velmi často se používá pro pyramidy pojem "panovníkovy schody do Nebe".

  • Severojižní osa, tj. osa rovnoběžná s životodárnou řekou Nilu, který protékal od jihu (z Horního Egypta) na sever (do Dolního Egypta) země, měla symbolizovat sjednocený Egypt. Byla zaručena tím, že vchod do pyramidy byl z její severní strany, odkud se postupně sestupovalo sestupnou chodbou až k pohřební komoře, která byla umístěna na jihu pyramidy.

  • Východozápadní osa, neboli osa nebeská znázorňovala cestu Slunce (boha Rea), jeho východ a západ a neustálou obnovu. Pro dodržení této pomyslné osy byl zádušní chrám budován na východní straně pyramidy, zatímco sarkofág musel být umístěn na západní straně pohřební komory.
Hodnocení: 
Průměr: (2 hlasy)
TOPlist