Jste zde

Kom Ombo

Kom Ombo leží na břehu Nilu a jako k jediné z památek, u kterých zastavíte při poznávacím zájezdu do Egypta, se můžete dostat pěšky přímo z nábřeží. Podél celého úseku kotví množství výletních lodí, jejichž klienti mají v programu tuto památku.

Kom Ombo se ve starém Egyptě se nejdířve nazývalo Pa - Sobek (neboli Sobkova země) podle místního boha Sobka (nejčastěji zobrazován v krokodýlí podobě) a později za doby Ptolemaiovců Ombos, kteří nechali postavit chrám v Kom Ombo. Tehdy leželo na strategickém místě, na křižovatce karavan na cestě z Núbie do zlatých dolů ve Východní poušti. Za vlády Ptolemaia VI. se město stalo hlavním městem stejnojmenné provincie a výcvikovým táborem afrických válečných slonů, kteří se účastnili válečných výbojů Ptolemaiovců. Bývalá sláva města však již dávno pominula. V době výstavby Velké přehrady se do města vzdáleného pár kilometrů od břehu Nilu přemístilo asi 50 tisíc Núbijců. (Kom Ombo leží asi 45 km severně od Asuánu). Dnes se věnují zpracování cukrové třtiny a výrobě felúk.

Chrám v Kom Ombo je nejlépe přístupný od řeky Nil. Můžete se sem dopravit také po silnici z Asuánu a pak sběrným taxíkem (1 L.E.) až k chrámu. Pokud se rozhodnete využít soukromé taxi, počítejte s částkou 10 L.E.

Chrám v Kom Ombo je otevřen denně od 6.00 do 16.00 hod. (v červnu až září až do 18.00 hod.)
vstupné: 40 L.E.

Zvláštností chrámu v Kom Ombo je to, že byl zasvěcen dvěma bohům, hlavnímu bohu oblasti Sobkovi (pravá severní část chrámu) a Horovi (v jeho dřívější podobě). A tak je v chrámu vše "dvojmo". Hlavní osa probíhá středem chrámu a kolem ní jsou asymetricky vybudovány jednotlivé chrámové části, tj. dvě nádvoří, dvě sloupové síně, dvě svatyně atd. Chrám měl dokonce dvě na sobě nezávislé skupiny kněží.

Chrám Kom Ombo ležící na břehu řeky Nil byl obehnán zdí z cihel a do chrámu se vstupovalo velkolepým pylonem. Bohužel ani z ohradní zdi ani ze vstupní brány se toho moc nedochovalo. Pylon měl původně, tak jako vlastně vše v chrámu, dvě brány. Její levá část se nedochovala vůbec, z pravé můžete vidět pouze pozůstatky. Otevřené nádvoří bylo obklopeno ze tří stran šestnácti sloupy (dochovala se pouze spodní část). Na straně u pylonu se nacházely dvoje dveře, z nichž jedny vedly do malého prostoru v pylonu a druhým se kněží dostali na schodiště vedoucí na střechu pylonu.

V předsálí je deset sloupů s hlavicemi ve tvaru rostlin a palem, které jsou zdobeny pěknými reliéfy znázorňujícími panovníka obětujícího bohům. Asi nejpůsobivější scénou je scéna z faraonem Neem Dionysem, kterému žehná bohyně Eset (se lví hlavou), bůh Horus (se sokolí hlavou) a také bohyně Nut (bohyně oblohy) a bůh Thovt (s hlavou ibise).

Zajímavé jsou také scény zobrazené na vnějších zdech chrámu. Jedná se o jedinečné scény z lékařského prostředí, na kterých se nachází faraon obětující bohům chirurgické nástroje, jako jsou skalpely, odsávací nádobky, pilky na kosti atd.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist