Jste zde

Údolí králů

Údolí králů, arabsky Biban el Muluk, se v dávných dobách nazývalo Místem pravdy. To jedinečné místo nacházející se na západním břehu Nilu v Luxoru (starověkých Thébách) mělo sloužit jako místo posledního odpočinku panovníků 18. až 20. dynastie.

Zatímco v dřívějších dobách si panovníci stavěli jako hrobky pyramidy, které však byly záhy vykradeny, rozhodli se na začátku 18. dynastie přemístit své hroby do starověkých Théb. Změnil se nejen místo posledního odpočinku faraónů, ale také způsob provedení hrobek. Zatímco pyramidy byly stavěny na rozlehlých pláních a byly viditelné již z daleka, hrobky v Údolí králů byly vytesány do skalního podloží a měly zůstat utajeny před vykrádači.


Vstupenku do Údolí králů lze zakoupit v centrální pokladně pro západní Théby (nedaleko Memnonových kolosů) nebo u parkoviště před Údolím králů. Jedna vstupenka opravňuje ke vstupu do tří hrobů. Pokud chcete navštívit hrobů více, je nutno si zakoupit u pokladny potřebný počet vstupenek. Pro vstup do hrobky faraona Tutanchamona je nutno si zaplatit zvláštní vstupenku. Zatímco vstupenky do jednotlivých hrobů se platí v pokladně u parkoviště, vstupenka do hrobu Tutanchamona se kupuje v pokladě u vstupu do samotného areálu. Mezi parkovištěm a vstupem do Údolí králů jezdí malý vláček, tzv. tuf-tuf, jízdné v jednom směru stojí 1 L.E.


Otevírací doba Údolí králů: denně 6.30 - 19.00 hod.
vstupenka do tří hrobek: 70 L.E.
vstupenka do hrobky faraona Tutanchamona: 100 L.E.
jízda vláčkem (tuf-tuf): 1 L.E


Protože Údolí králů patří k nejnavštěvovanějším egyptským památkám, musíte počítat s tím, že zde kromě Vás bude velké množství dalších turistů. To platí zejména pro návštěvu nejznámějších a nejkrásnějších hrobek. Jestliže se vydáte k hrobkám, které leží mimo hlavní osu údolí, může se stát, že v hrobce budete sami.


V Údolí králů není povoleno natáčet na videokameru, a to i vně hroběk, proto musí každý návštěvník odevzdat kameru u vchodu do údolí. Fotografování je povoleno, ale pouze v areálu, nikoliv v samotných hrobkách.


V Údolí králů se nachází celkem 64 hrobek, z nichž většina je královských. Jednotlivé hrobky jsou očíslovány a na několika místech v areálu najdete informačních tabulí s orientačním plánem Údolí včetně zaznačení právě otevřených hrobek. Z celkového množství 64 hrobek jich totiž bývá současně otevřeno přibližně deset. Toto omezení má sloužit k ochraně hrobek, zejména nástěnných maleb, kterým nesvědčí vysoká vlhkost způsobená koncentrací návštěvníků. Čas od času se samozřejmě některá hrobka také restauruje, opravují se nástěnné malby či je před stěny umístěna ochranná skleněná zeď.


Ti z Vás, kteří mají nějaké vážnější zdravotní problémy, by zejména v letních měsících, kdy teplota venkovního vzduchu dosahuje 45 - 50 oC, by měli pečlivě zvážit, do které hrobky se vydají. Některé hrobky jsou totiž vytesány hluboko do skály a při množství návštěvníků nebude příliš snadné se rychle vrátit na povrch a nadýchat se čerstvého vzduchu. U jiných hrobek musíte zdolat velké množství schodů než se dostanete ke vchodu. Dále platí, že čím hlouběji do nitra skály byla hrobka vytesána, o to teplejší a vlhčí vzduch bude v pohřební komoře.


Hroby faraónů byly vysekávány hluboko dovnitř skal. Dá se říci, že až na malé odchylky, které se projevily v jednotlivých dynastiích, měly hroby stejné prvky. Jednalo se o přístupové chodby, nejčastěji dvě až tři, u kterých někdy bývaly malé postranní komory, předsální, hlavní sál mnohdy podpíraný pilíři, ve kterém se nacházel sarkofág. Na stěnách jednotlivých hrobů se nachází nádherně dochovalé malby, které mají společný motiv: provést mrtvého faraona, který bývá ztotožňován s bohem Reem (bohem Slunce), podsvětím. Rané hrobky mívají pravoúhlý půdorys, hrobky z pozdějších dob byly stavěny podél jedné přímé osy, ze které občas museli dělníci hloubíci hrobku odbočit, jestliže byla skála v ose příliš trvdá. V raných hrobkách byl většinou nástěnnými malbami vyzdoben pouze hlavní sál, později byly vyzdobeny všechny stěny již od samotného vstupu do hrobky.


Ačkoliv starověcí faraoni předpokládali, že jejich mrtvá těla a veškeré poklady zůstanou na věky v pokoji v hrobce, víme, že již velmi brzy se podařilo většinu hrobek vykradačům vyplenit. Jediná dosud objevená hrobka, ve které byla nalezena královská mumie a poklad, je hrobka faraona Tutanchamona. V hrobce zůstal pouze sarkofág s mumií. Většina cenností, včetně slavné posmrtné masky faraona, je uložena v Káhirském muzeu.


Protože průvodcům není povoleno provádět výklad v jednotlivých hrobkách, musíte si hrobky prohlédnout sami. Na nástěnných malbách najdete jednotlivé výjevy z několika důležitých staroegyptských knih. Jedná se např. o Knihu Duat, Knihu bran atd. Zjednodušeně lze říci, že scény znázorňují jednotlivé události, které mohou faraona (ztotožněného s bohem Reem) potkat během jeho putování podsvětím. Putování je rozděleno do dvanácti částí, které odpovídají dvanácti hodinám putování Slunce po noční obloze. Výjevy na stěnách znázorňují všechna nebezpečí číhající na faraona a také jakýsi návod, jak jednotlivými částmi projít.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist