Jste zde

Kotor

Město Kotor s více než 20 tisíci obyvateli leží v boce Kotorské na úpatí pohoří Lovčen. Zejména díky působivému starému městskému jádru, které se zachovalo i přes četná zemětřesení, která oblast zasáhly, se Kotor dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kotor je především centrem zábavy a sportovního vyžití, jakož i oblíbeným cílem výletů turistů ubytovaných v boce Kotorské.


Kotor má velmi dlouhou historii, archeologické nálezy dokazují enutá branka v blízkosti kostela Kolegiata, resp. od paláceexistenci osídlení již v dobách ilyrských kmenů. Také v době Řeků a Římanů patřil ke strategickým bodům na pobřeží Jadranu. Kotor má velmi dlouhou námořní tradici. Za dob Rakousko-Uherska se stal druhou nejdůležitější základnou válečného námořnictva. Dnes v Kotoru sídlí Bokelské námořnictvo, které je nejstarším sdružením námořníků na východním pobřeží jaderského moře. První předchůzce současného sdružení byl založen již v 8. století. Bokelské námořnictvo má dokonce i svůj "den", který připadá na 3. února.

Doprava

Město má v létě trajektové spojení s Itálií. Směrem na jih do Budvy se dá pohodlně dopravit místními autobusy (stejně tak i do Podgorice). Nedaleko se nachází letiště v Tivatu. Jen s dopravou v historickém centru je to poněkud složitější, automobily zde nemají povolen příjezd. Je nutno je nechat na odstavných parkovištích na okraji města, jejichž kapacita v hlavní sezóně není dostatečná.

Památky Kotoru, které musíte vidět

Městské hradby

Jak již bylo výše uvedeno, právě díky jedinečnosti městských hradeb, je Kotor zapsán na seznamu UNESCO. Hradby ve tvaru trojúhelníku okolo kopce Sv. Ivana jsou dlouhé 5 km a jejich stavba byla započata již v 9. století. Na přelomu 14. a 15. století byly znovuopraveny a poté až do 18. století byly několikrát rozšiřovány. V současné době jejich výška dosahuje 20 metrů, šířka od 3 do 15 metrů.

Do původního starého města se vstupovalo třemi branami:

  • jižní brána - ze 13. století s řetězovým mostem, nedaleko kostela Kolegiata, od této brány se jde po schodech nahoru kolem kostela Gospa od Zdravlja, právě touto branou se dnes turisté dostanou k městským hradbám
  • severní brána - také někdy nazývaná Říční brána, která vedla do města z vnitrozemí
  • Mořská brána

Náměstí zbraní

Náměstí zbraní je největším a zároveň i nejkrásnějím náměstím Kotoru. Najdete zde hodinovou věž ze 17. století, renesanční palác benátského místodržícího a divadlo.

Katedrála sv. Tripuna

Katedrála sv. Tripuna či sv. Tryfóna je nejznámější památkou Kotoru. Původně zde stávala rotunda z 9. století, na jejímž základě byl postavena v druhé polovině 12. století trojlodní bazilika. Ta sloužila nejen náboženským, ale i politickým účelům. Konala se zde zasedání Velké rady. Katedrála byla několikrát poškozena během zemětřesení a postupně byla rekonstruována. Byly taktéž nově postaveny dvě věže v renesančním stylu.

Velmi působivý je interiér katedrály. Obdivovat můžete kamenné ciborium z 2. poloviny 14. století a krásný ikonostas, který je nejdůležitější památkou Kotoru. Velmi cennou je také stříbrná truhlice na ostatky sv. Tripuna, které byly do Kotoru přivezeny na počátku 9. století. Reliéfy, které jsou na ni zobrazeny znázorňují život sv. Tripuna, patrona města, mučedníka, který jako mladý zahynul v době pronásledování křesťanů.

Kostel sv. Lukáše

Malá jednolodní románská stavba s kupolí. V kostely byly objeveny zbytky fresek z 12. století. V 2. polovině 17. století se stal kostel pravoslavným. Taktéž tento kostel byl poničen vlivem zamětřesení. Během rekonstrukce mu byla vrácena původní románská podoba.

Kostel sv. Mikuláše

Malý pravoslavný chrám, který byl postaven na místě původního kostela ze 16. století, který byl zcela zničen při požáru koncem 19. století. V kostele se nachází ikonostas českého malíře Zieglera a v chrámové budově je umístěno muzeum ikon a textilu.

Námořní muzeum

Námořní muzeum - Pomorski muzej v barokním paláci Grgurinů z konce 17. století je jedním z nějkrásnějších muzeí Černé Hory. Muzeum s lapidáriem, plastikami z různých dob, sbírkou modelů a obrazů starých lodí, lodního zařízení a rozsáhlou sbírkou zbraní seznamuje návštěvníky s botahou námořní historií Kotoru a boky Kotorské, s historií Bokeljského námořnictva.

Muzeum je otevřeno celoročně. Vstupné v roce 2007 bylo 1,5 Eura pro dospělou osobu.

Sport a zábava

Místní pláže nejsou příliš vhodné ke koupání. Jsou převážně krátké a uměle upravené pomocí betonových plat. Největší a asi nejkrásnější pláží je Morinj, která je složena z hrubého písku a malých oblázků. Nedaleko se nachází přístav jachet.

Kotor nabízí velké množství vodních sportů (vodní skútry, potápění, sportovní rybolov, vodní lyžování, jachting), ale i míčových her. Návštěvníci si mohou zahrát tenis, minigolf či bocciu.

V létě se zde konají Kotorské letní slavnosti, které mají na programu velké množství kulturních představení, koncertů, divadelních vystoupení atd. V černu se koná Festival filmů o podmoří.

Každoročně se v Kotoru koná slavnost sv. Tripuna, patrona města. Jedná se nejen o církevní, ale i o světské slavnosti, velmi oblíbeé u domácích obyvatel. V rámci těchto slavností se konají koncerty a vystoupení místních lidových sborů či vystoupení členů Bokeljského námořnictva.

Mezi turisty jsou nejoblíbenější Rybářské fešty pořádádané v prázdninových měsících s bohatým zábavním a kulinářským programem. Pokud oblast navštívíte v srpnu, neměli byste vynechat Mezinárodní karneval a Bokelská noc, oblíbené také mezi místními.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist