Jste zde

Karnak: Chrám v Karnaku

Karnak

Karnak je jedinečným místem. Podobné místo na Zemi nenajdete. Do doby než se Karnackým chrámem projdete, neuvěříte. Nedýchne na Vás kouzlo starých časů při procházce hypostylovou síní, nepředstavíte si v přítmí svatyně, jak asi probíhaly slavnostní oslavy hlavních karnackých bohů, neocitnete se tváří v tvář momumentálním sochám staroegyptských panovníků...

Karnak je nejrozsáhlejším dochovalým egyptským chrámem. Jeho celková rozloha je více než 2 km2. Karnak není pouze jediným chrámem, nýbrž celým komplexem několika chrámů, které byly na tomto jedinečném místě v průběhu staletí postaveny. Také doba výstavby je neuvěřitelná, s jeho stavbou se začalo před více než 4700 let, za dob starých Egypťanů probíhaly intenzivní stavební práce po více než 2000 let, a do dnešních dnů prošel několika rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejintenzivnější práce na chrámu probíhaly v době Nové říše. Panovníci jakoby pomyslně soupeřili se svými předchůdci v rozsahu nově vybudovaných částí. Někteří z nich často "usurpovali" stavby svých předchůdců, a to tak že pouze nechali na kartuších ze scén na chrámových zdech stesat jména původní a nahradili je jménem svým. Kněží z Karnaku byli v době Nové říše nejmocnějšími v zemi. Podle písemných záznamů vlastnili více než 80 tisíc otroků a více než 32 tisíc kilogramů zlata.

Nejznámější stavbou Karnaku je Chrám boha Amonrea, který je největší náboženskou stavbou na světě. V dávných dobách sloužil jako pozemský příbytek boha Amona, jež byl obklopen sídly jeho božské rodiny (tj. manželky Mut a syna Chonsua).

Z původních staveb se některé nedochovaly, protože musely ustoupit stavbám novým. Egyptologové se domnívají, že při stavbě Karnaku neexistoval žádný jednotný stavební plán a panovníci nechávali stavět své stavby na kterýchkoliv volných místech. Nedochovaly se také některé menší stavby z cihel, či ty které byly v dávných dobách poškozeny zemětřesením a nebyly dále restaurovány.

Části Karnaku

Karnak se skládá ze 4 hlavních částí

  • Severní část - rozsáhlý komplex s chrámem boha Moncua (bůh války), chrámový komplex zasvěcený bohyni Maat (bohyně spravedlnosti), několik dalších menších staveb. Podle některých zdrojů byl Moncuův chrám spojen alejí sfing s chrámem tohoto boha v Medamúdu, což je 5 kilometrů severním směrem od Karnaku.
  • Východní část - kacířským faraonem Achnatonem vybudovaný chrámový okrsek na počest boha slunce Atona
  • Jižní část - část nepřístupná turistům (chrám bohyně Mut, chrám Amenhotepa III. a Ramesse III.)
  • Hlavní centrální okrsek - chrám boha Amonrea, hlavního boha starověkých Théb, dlouhý 375 metrů, rozloha 25 ha. Rozloha celého okrsku včetně vedlejších chrámů Ptaha, Usira, Ipet, Chonsua a dalších je neuvěřitelných 100 ha. Právě tento okrsek navštívíte v průběhu svého výletu do Luxoru. Amonreův chrám má 5 vchodů, ten který je používán v současné době turisty, byl používán i v dávných dobách, jen s tím rozdílem, že tehdy se před hlavní přístupovou alejí nacházela malá vodní nádrž napájená vodou z Nilu.

Okolo výše uvedených staveb leží stále pod vrstvami nilského bahna starověké město Théby, nebo-li Vaset, které mělo v době svého vrcholu (Nová říše) 50000 obyvatel.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist